BIP mapa serwisumapa serwisu Dziś jest:
, godzina:
, imieniny: Anieli, Kasrota, Soni
WIEŻA TRZECH KULTURZwiązek Gmin Śnieżnickich, który został utworzony w celu odbudowy wieży widokowej na Śnieżniku podpisał umowę o dofinansowanie Mikroprojektu nr PL.3.22/3.3.02/11.02848 pod tytułem „Wieża Trzech Kultur. Wykonanie dokumentacji odbudowy wieży widokowej na Śnieżniku” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Efektem projektu będzie opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę, powstanie też makieta wieży. Zakończenie projektu to maj 2013 roku.

UWAGA!!!

Decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego GIS Pr-073-35/MB12 z dnia 16 września wstrzymuje się wprowadzanie do obrotu na całym terytorium RP na okres 1 miesiąca, napojów alkoholowych o zawartości pow. 20% alkoholu wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej.

Szczegóły: --> tutaj

DOLNOŚLĄSKA LIGA TALENTÓW

W imieniu Centrum Kultury w Kamiennej Górze, informujemy o eliminacjach do Dolnośląskiej Ligii Talentów, jakie będą miały miejsce w Kamiennej Górze dnia 29 września. O szczegółach Dolnośląskiej Ligi Talentów można dowiedzieć się tutaj

KOMUNIKAT CEIDG

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przekazujemy do wiadomości komunikat Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w sprawie czynności związanych z wpisem do CEIDG. Szczegóły: tutaj

Ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie przetargu na działki niezabudowane położone w Stroniu Śląskim. Szczegóły --> TUTAJ .
WIRTUALNE WSIE STROŃSKIEEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, oś IV LEADER w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Tytuł projektu: „Wirtualne wsie strońskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Od lipca atrakcje turystyczne okolic Stronia Śląskiego prezentowane są na nowej stronie internetowej: www.stronskiewioski.pl. Projekt „Wirtualne wsie strońskie” zrealizowany został w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Kłodzkiej Wstęgi Sudetów i współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nowa strona interentowa daje możliwość kreowania wizerunku każdej wsi w naszej Gminie w internecie poprzez prezentację jej historii, walorów turystycznych, bazy noclegowej i gastronomicznej. Każda wioska ma oddzielną galerię, a także zakładki poświęcone inwestycjom oraz bieżącym sprawom mieszkańców. Stworzone zostało także forum, na którym zarówno turyści, jak i mieszkańcy mogą wymieniać opinie i podejmować ‘internetowe’ rozmowy na tematy związane z turystyką i życiem codziennym w strońskich wioskach. W dniu 24 lipca 2012 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl. przeprowadzone zostało szkolenie z obsługi portalu dla administratorów strony z poszczególnych sołectw. Gminnym administratorem strony jest Monika Ciesłowska, UM, kontakt: strategia@stronie.pl.
 

2012-09-07 14:45:37
POSZUKIWANIA ZAGINIONYCH ŻOŁNIERZY

W miesiącu wrześniu przybędzie do Polski zespół badaczy z Biura ds. Jeńców Wojennych/Osób Zaginionych (DPMO) Departamentu Obrony USA w celu poszukiwania informacji na temat
2012-06-26 13:53:10
POWERADE MTB MARATHON W STRONIU ŚLĄSKIM

Wyniki zawodów-> tutaj  Pełna informacja na stronie: www.mtbmarathon.com  
2012-06-20 08:27:29
NAGRODA DLA GMINY STRONIE ŚLASKIE

Gmina Stronie Śląskie otrzymała nagrodę Kapituły Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za przebudowanie zabytkowego dworca na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury. Nagrody FRDL przyznawane są
2012-06-08 12:50:42
BEZCENNE ODKRYCIE W KLETNIE

BEZCENNE ODKRYCIE W KLETNIE - WIELKA PRZYSZŁOŚĆ JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ   Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie jest najładniejszą jaskinią w Polsce. Od czasu jej odkrycia w 1966 r., w okolicy
Kolektor Stronie Śl. - Bielice

projekt   współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice"

W roku 2011 Gmina Stronie Śl. zakończyła realizacje projektu pn "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śl. – Bielice”.Zadanie było współfinansowane przez Unie Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013Całkowita wartość projektu wyniosła 10 464 957,90 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 8 248 746,38 zł co stanowi 78,99% kosztów kwalifikowalnych zadania.W wyniku realizacji zadania wybudowano łącznie 26 930 m i 5 przepompowni ścieków.

 


Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim ogłasza nabór na stanowisko:
- INSTRUKTOR - PROWADZENIE CHÓRU 

Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania:

- edukacja artystyczna w zakresie muzyki
- przygotowanie pedagogiczne

Zakres obowiązków:
- prowadzenie chóru
- umiejętność gry na instrumencie (pianino)

Kontakt:
tel. 74 8143 205,  kom. 606999050
e-mail: j.chilicki@stronie.pl


Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim ogłasza nabór na stanowisko:
- INSTRUKTOR (KAPELMISTRZ) ORKIESTRY DĘTEJ

Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania:

- Edukacja artystyczna w zakresie muzyki
- Przygotowanie pedagogiczne

Zakres obowiązków:
- prowadzenie orkiestry dętej
- umiejętność gry na instrumencie dętym

Kontakt:
tel. 74 8143 205,  kom. 606999050
e-mail: j.chilicki@stronie.pl

WARSZTATY PLASTYCZNE W CETIKU

Serdecznie zapraszamy do CETiKu na WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI W WIEKU 5-10 LAT. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 17.10(środa) o godz. 16.00 w budynku Centrum. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne!!!

PLAKAT->tutaj

KONCERT - PIOSENKI CZESŁAWA NIEMENA W CETIKU

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim serdecznie zaprasza "Seniorów" i nie tylko na koncert pt. "Fantasmagoria"- piosenki Czesława Niemena w wykonaniu Jarka Królikowskiego. 18 października (czwartek) godz. 19.00, sala widowiskowa Centrum. Wstęp wolny!!!

PLAKAT->
tutaj
WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH W CETIKU

CETiK zaprasza do obejrzenia wystawy prac plastycznych, pochodzącej ze Stronia Śląskiego artystki, Katarzyny Plewy. Wystawę można obejrzeć w galerii wschodniej Centrum (od strony ulicy Kościuszki) od poniedziałku do piątku w godz. 8-17. 

PLAKAT->tutaj

WARSZTATY W CETIKU - AEROBIK Z ELEMENTAMI TAŃCA NOWOCZESNEGO

Serdecznie zapraszamy  w każdy poniedziałek o godz.18.00 do CETiKu na warsztaty - AEROBIK Z ELEMENTAMI TAŃCA NOWOCZESNEGO. Opłata za jedno spotkanie wynosi 10 złotych. Zajęcia poprowadzi instruktor Zuzanna Sosna.

 

NAUKA TAŃCA ORIENTALNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5-10 LAT W CETIKU

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim zaprasza w każdy wtorek o godz. 16.30  na zajęcia nauki tańca orientalnego dla dzieci w wieku 5-10 lat. Koszt uczestnictwa w zajęciach to jedyne 20 pln za miesiąc (cztery zajęcia). Serdecznie zapraszamy!!!

PLAKAT->tutaj

WARSZTATY TEATRALNE W CETIKU

Serdecznie zapraszamy na WARSZTATY TEATRALNE (prowadzenie instruktor Paulina Bagińska) w CETiKu.Zajęcia odbywają się bezpłatnie we wtorek w godz. 16.30 - 18.00 oraz w piątek w godz. 16.00 - 18.00.

PLAKAT-> tutaj

WARSZTATY HIP-HOP W CETIKU

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty HIP-HOP w CETiKu. Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 16.00 - 17.00. Koszt miesięczny, uczestnictwa w zajęciach - 60 złotych.

PLAKAT->
tutaj

PROJEKT "mAłA GmInA, DuŻy TaLeNt " PONOWNIE NAGRODZONY

 Miło Nam poinformować Państwa, iż projekt „mAłA GmInA, DuŻy TaLeNt” stworzony przez Grupę Inicjatywną StronieArt działającą przy Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim otrzymał I nagrodę w konkursie pt. "Opowiedz...2011" w kategorii "Motyw" organizowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Wyniki ogłoszone zostały 13 czerwca przez Kapitułę Konkursu „Opowiedz...2011”, zwycięski projekt otrzymał nagrodę główną w wysokości 2 tys. zł. Nagrody zostaną wręczone podczas gali podsumowującej lokalne konkursy grantowe realizowane w 2011 roku w ramach VII edycji programu „Działaj Lokalnie”, która odbędzie się w październiku.
Konkurs miał na celu zachęcanie beneficjentów Ośrodków Działaj Lokalnie do poszukiwania atrakcyjnych sposobów komunikowania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach programu ‘Działaj Lokalnie”, a tym samym wzmacnianie ich wpływu na aktywizację lokalnych społeczności.UWAGA PODATNICY!

Od 2012r. zmieni się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

 

Zmiany dotyczą terminów składania przez producentów rolnych do gmin wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz terminu wypłaty tych środków.Od nowego roku wniosek o zwrot podatku składany będzie w terminach: od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.Limit ustalany będzie jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w  ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.Natomiast wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminach:- od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;- od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.Mając na uwadze wprowadzaną do ustawy zmianę polegającą na określeniu wcześniejszego o jeden miesiąc terminu na składanie wniosków o zwrot podatku (wnioski powinny być składane w lutym i sierpniu, a nie jak dotychczas w marcu i we wrześniu danego roku), pierwszy zwrot podatku realizowany w 2012 r. powinien obejmować okres od września 2011 r. do stycznia 2012 r., tzn. okres 5 miesięcy.Stawka zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2012 roku wyniesie 0,95 zł.Oznacza to 11-proc. wzrost kwot, które w 2012 roku mogą odzyskać producenci rolni. 

 

NASZA GMINA NAJLEPSZA

 Miło Nam poinformować Państwa iż Nasza Gmina zajęła pierwsze miejsce w kategorii Infrastruktura Techniczna, w konkursie „ Przyjazna Wieś 2011 ” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych – Etap Regionalny za projekt: „Budowa Kanalizacji Sanitarnej Stronie Śląskie – Bielice”.  
ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOK'U

Bądź Aktywny z Natury!
Znajdź Nas na Facebook'u - www.facebook.com/aktywni z natury

IMPREZY
2011-12-07 13:10:58
WIOSENNA SZKOŁA PLASTYKI

Z uwagi na niewielkie zainteresowanie  warsztaty plastyczne pt. "WIOSENNA SZKOŁA PLASTYKI "  zostają odwołane. Kolejny cykl warsztatów odbędzie się w trakcie
2011-08-29 16:53:42
IMPREZY - STARE MESTO

  SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O IMPREZACH - LIPIEC 2012  - kliknij tutaj.    
2010-08-18 14:09:36
ZAJĘCIA Z NORDIC WALKING

Rada Stowarzyszenia „Złoty Kasztan” w Stroniu Śląskim ZAPRASZA wszystkich chętnych na profesjonalne spacery i zajęcia z instruktorem W NORDIC WALKING`u
AKTUALNOŚCI
2011-12-22 08:24:07
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA USŁUGI REHABILITACYJNE

Informacja dotycząca wyboru oferty w konkursie na prowadzenie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Stronia Śląskiego na rok 2012.
2011-12-07 13:30:58
DYŻURY APTEK W PORZE NOCNEJ W GMINACH STRONIE ŚLĄSKIE, LĄDEK ZDRÓJ I BYSTRZYCA KŁODZKA

DYŻURY NOCNE APTEK W GMINACH STRONIE ŚLĄSKIE, LĄDEK ZDRÓJ I BYSTRZYCA KŁODZKA W MIESIĄCU KWIECIEŃ 2012 R. WYKAZ APTEK  - kliknij tutaj
2011-12-07 13:28:44
PUNKTY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W STRONIU ŚLĄSKIM

INFORMACJA TURYSTYCZNA e-mail:  it.kultura@stronie.pl   ul. Kościelna 12, 57-550 Stronie Śląskie Tel. 74 - 8143 242, 74 - 8143 205 godziny otwarcia:
2011-11-23 13:41:12
KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ WIEŚ W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE

Informujemy mieszkańców Gminy Stronie Śląskie, iż z dniem 1 grudnia 2011r . rozpoczyna się Konkurs na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie Śląskie . INFORMACJA O KONKURSIE - kliknij
2011-10-06 13:11:56
STROŃSKI PARK AKTYWNOŚCI "JASKINIA NIEDŹWIEDZIA" NA FACEBOOKU.

Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" na FACEBOOKU .
2011-06-03 11:39:56
INFORMACJA BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW NA NOWĄ KADENCJĘ W LATACH 2012 - 2015

  INFORMACJA - kliknij tutaj
2011-04-29 15:35:09
OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY LEKARSKIEJ I PIELĘGNIARSKIEJ NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Informujemy, że od 01 maja 2011r. pomoc lekarska i pielęgniarska udzielana będzie w budynku Izby Przyjęć WCPD SPZOZ w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 1. TREŚĆ OGŁOSZENIA
2011-04-06 12:38:18
MARIANNA ORAŃSKA - INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU.

Gmina Stronie Śląskie realizuje projekt pn. „ Transgraniczny Szlak Królewny Marianny Orańskiej - etap II (oznakowanie i promocja szlaku)” w partnerstwie

 projekt   współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 tytuł projektu: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin"


 

 W dniu 12.07.2010 podpisano umowę na Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin.

Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "BUDOPOL" S.A z Bydgoszczy. Zakończenie robót planowanej jest na 30.09.2011 r. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.Całkowita wartość zadania wyniesie ok. 10 275 tys zł.Kwota dofinsnowania ok 8 733 tys. zł.

 


Wirtualny spacer po Gminie Stronie Śląskie

   Stronie  

 Dolnośląski Klucz Sukcesu Stronie

Licznik odwiedzin: 2355007 Projektowanie stron www Go3.pl
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu INTERREG III A Czechy-Polska