BIP mapa servisumapa servisu Dnes je:
, hodina:
, svátek má: Sławy, Sławosza, Żelisławy

(cz)

Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej miasta i gminy Stronie Śląskie. Jednocześnie informuję, że ankieta ta jest anonimowa a wyniki tej ankiety posłużą jedynie do napisania mojej pracy magisterskiej.

 

Z góry bardzo dziękuję za udział w badaniu.

 

Agnieszka Cieślak

ANKIETA

(cz)1. Płeć

(cz)

(cz)mężczyzna
(cz)kobieta

(cz)2. Wiek

(cz)

(cz)poniżej 20 lat
(cz)31 - 40 lat
(cz)41 - 50 lat
(cz)powyżej 50 lat
(cz)21 – 30 lat

(cz)3. Status zawodowy

(cz)

(cz)student/uczeń
(cz)pracujący/ca
(cz)bezrobotny

(cz)4. Miejsce zamieszkania

(cz)

(cz)Gmina Stronie Śląskie
(cz)poza Gminą Stronie Śląskie

(cz)5. Czy lubi Pan/i Gminę Stronie Śląskie?

(cz)

(cz)nie wiem
(cz)tak
(cz)nie

(cz)6. Jeśli jest Pan/i mieszkańcem Gminy Stronie Śląskie to ja długo tu Pan/i mieszka?

(cz)

(cz)Poniżej 2 lat
(cz)od 2 do 5 lat
(cz)5 - 10 lat
(cz)powyżej 10 lat

(cz)7. Czy w przyszłości chciałby Pan/ chciałaby Pani wyprowadzić się z Gminy Stronie Śląskie? Osoby spoza gminy proszę o odpowiedź na pytanie czy chciałby Pan/ chciałaby Pani zamieszkać w Gminie Stro

(cz)

(cz)nie wiem
(cz)nie
(cz)tak

(cz)8. Jak często przyjeżdża Pan/i do Gminy Stronie Śląskie jeśli jest Pan/i spoza Gminy Stronie Śląskie?

(cz)

(cz)rzadziej niż raz w roku
(cz)kilka razy w roku
(cz)raz w roku
(cz)raz w miesiącu
(cz)raz w tygodniu
(cz)codziennie

(cz)9. Jeśli jest Pan/i spoza Gminy Stronie Śląskie to w jakim celu Pan/i przyjeżdża do Gminy Stronie Śląskie?

(cz)

(cz)do szkoły
(cz)w celach zawodowych
(cz)aby skorzystać z handlu i usług
(cz)w celach rekreacyjnych, turystycznych i kultur
(cz)nie dotyczy

(cz)10.Co najbardziej doskwiera Panu/i w Gminie Stronie Śląskie?

(cz)

(cz)problemy mieszkaniowe
(cz)stan bezpieczeństwa
(cz)za mało miejsc do wypoczynku
(cz)za mało obiektów handlowych o usługowych
(cz)za mało miejsc pracy
(cz)połączenia komunikacyjne i innymi gminami
(cz)nic mi nie doskwiera

(cz)11 Czy Pana/Pani zdaniem Gmina Stronie Śląskie jest atrakcyjna turystycznie?

(cz)

(cz)tak
(cz)nie
(cz)nie wiem

(cz)12. Jak ocenia Pan/i ofertę rekreacyjno- turystyczną Gminy Stronie Śląskie?

(cz)

(cz)atrakcyjna
(cz)zadowalająca
(cz)niedostateczna
(cz)nie mam zdania

(cz)13. Czy czuje się Pan/i bezpiecznie na terenie Gminy Stronie Śląskie?

(cz)

(cz)tak
(cz)nie
(cz)nie wiem

(cz)14. czy formy promocji Gminy Stronie Śląskie jako gminy turystycznej są zdaniem Pana/Pani wystarczające?

(cz)

(cz)tak
(cz)nie
(cz)nie wiem

(cz)15. Co Pana/Pani zdaniem powinno być wizytówką Gminy Stronie Śląskie?

(cz)

(cz)turystyka
(cz)przyroda
(cz)sport
(cz)kultura
(cz)możliwości inwestycyjne

(cz)16. Proszę o wybranie pięciu największych atutów Gminy Stronie Śląskie.

(cz)

kilka odpowiedzi

(cz)położenie
(cz)segregacja śmieci
(cz)zwodociągowanie
(cz)telefonizacja
(cz)wyciągi narciarskie
(cz)rozbudowana kanalizacja
(cz)oczyszczalnia ścieków
(cz)nakłady na inwestycje oświatową
(cz)imprezy kulturalne
(cz)imprezy sportowe
(cz)działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(cz)działalność Biblioteki
(cz)dostęp do komputerów i Internetu
(cz)działalność Ochotniczej Straży Pożarnej
(cz)lokalne zwyczaje i obrzędy
(cz)zabytki
(cz)atrakcyjność dla turystyki rowerowej i pieszej
(cz)dostęp do opieki medycznej

(cz)17. Jakie są słabe strony Gminy Stronie Śląskie?

(cz)

(cz)niska estetyka gminy
(cz)mała integracja społeczna
(cz)zagrożenie powodziowe
(cz)brak stałych inicjatyw dla młodzieży
(cz)niewielka ilość przedsiębiorstw na terenie gmi
(cz)słabo rozwinięte usługi dla obsługi ruchu tury
(cz)niewystarczająca baza oświatowa
(cz)niewystarczająca baza sportowo- rekreacyjna
(cz)zły stan dróg lokalnych

(cz)18. Proszę o ocenę (w skali od 1 do 6) jakości funkcjonowania i stanu niżej wymienionych usług, instytucji i infrastruktury na terenie Gminy Stronie Śląskie?

(cz)

(cz)Stan dróg
(cz)Oczyszczanie gminy
(cz)Dostępność do ośrodka sportowo- rekreacyjnego
(cz)Dostęp do przedszkola
(cz)Pomoc dla działalności gospodarczej
(cz)Dostępność służby zdrowia
(cz)Praca policji
(cz)Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej
(cz)Bezpieczeństwo publiczne
(cz)Zaopatrzenie w energię, gaz, wodę
(cz)Jakość pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne
(cz)Jakość kształcenia
(cz)Rozwój turystyki

(cz)19. Jakie powinny być kierunki rozwoju Gminy Stronie Śląskie?

(cz)

(cz)rozwój infrastruktury technicznej
(cz)tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczo
(cz)promocja gminy na zewnątrz
(cz)usuwanie patologii społ. i poprawa bezpiecz.
(cz)tworzenie czystego środowiska w Gminie
(cz)dostosowanie kier. kształcenia do potrzeb rynk
(cz)zwiększenie nakładów na inwestycje w turystykę
(cz)rozbudowa usług gastronomiczno–noclegowy
(cz)poszukiwanie nowych gmin partnerskich
(cz)szersze wspieranie działań kulturalnych i prom
(cz)poprawa infrastruktury drogowej

(cz)20. Jak ocenia Pani/i aktualne warunki życia w Gminie Stronie Śląskie?

(cz)

(cz)bardzo dobre
(cz)dobre
(cz)raczej dobre
(cz)średnie
(cz)raczej złe
(cz)złe
(cz)bardzo złe

Počítadlo přístupů: 2412808 Projektowanie stron www Go3.pl
Projekt spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Programu INTERREG III A Česko-Polsko