BIP mapa servisumapa servisu Dnes je:
, hodina:
, svátek má: Sławy, Sławosza, Żelisławy
(cz)Pod wspólnym dachem...

(cz)

„Pod wspólnym dachem” projektem o charakterze wspólnej imprezy kulturalnej. Projekt wpisuje się w typ wspieranych przedsięwzięć w ramach PIW Interreg IIIA.

Istotą projektu jest wzajemne, bliższe poznanie społeczności gmin: Stronie Śląskie i Stare Mesto poprzez prezentacje tradycyjnej kuchni czeskiej i tradycyjnej kuchni polskiej, przeprowadzenie konkursów i zabaw, prezentacji produktów regionalnych, rzemiosła i kultury.

Zakłada się, ze w projekcie uczestniczyć będzie ok. 300 osób z Czech. Wspólnej prezentacji kuchni, produktu regionalnego towarzyszyć będą występy zespołów. Projekt ma na celu rozpowszechnienie i zachęcenie do konsumpcji tradycyjnej kuchni czeskiej i polskiej po obu stronach Euroregionu Glacensis co wpłynie na zwiększoną migrację ludności obu gmin.

Gmina Stronie Śląskie pełni wiodącą rolę w projekcie. Odpowiada za przygotowanie całej imprezy począwszy od przygotowania imprezy (miejsca gdzie będzie się odbywać impreza, zamontowania zadaszenia, nagłośnienia, zabezpieczenia imprezy, prezentacje kuchni polskiej, produktu regionalnego, występy itp.) realizacje i rozliczenie projektu. Realizacja tego rodzaju przedsięwzięcia zwiększy transgraniczną promocje regionu i poprzez zaangażowanie społeczności obu państw w jego realizacje ma charakter ponad granicami administracyjnymi państw. Zwiększy to chęć podróżowania. W konsekwencji uczestnicy imprezy mają duże szanse na nawiązanie transgranicznych i osobistych przyjaźni i kontaktów osobistych oraz biznesowych. Realizacja przedsięwzięcia „Pod wspólnym dachem” uatrakcyjni ofertę turystyczną Gminy Stronie Śląskie i Euroregionu Glacensis.

Zakupione zadaszenie będzie służyło nie tylko podczas tej imprezy, ale również podczas innych, organizowanych wspólnie imprez i spotkań takich jak: "Śnieżnickie Lato Jaskiniowców" czy "Sąsiedzkie Muzykowanie - Polsko-Czeski Przegląd Muzyki Popularnej".


(cz)

 

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu
INTERREG III A Czechy –Polska”

Počítadlo přístupů: 2412683 Projektowanie stron www Go3.pl
Projekt spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Programu INTERREG III A Česko-Polsko