BIP mapa servisumapa servisu Dnes je:
, hodina:
, svátek má: Anity, Elizy, Mirona
(cz)NGO
(cz)I Edycja Plebiscytu „zDolne NGO”

(cz)

I Edycja Plebiscytu „zDolne NGO” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłoszona! Głównymi celami Plebiscytu „zDolne NGO” jest uhonorowanie najbardziej profesjonalnych dolnośląskich ngo, wzmacnianie wizerunku regionalnych organizacji pozarządowych oraz promowanie dobrych praktyk. Zachęcamy do udziału w plebiscycie!

Więcej informacji -->tutaj

(cz)Oferta realizacji zadania publicznego: Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski Sienna 2012

(cz)

Burmistrz Stronia Śląskiego przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2010, Nr 234, poz. 1536) złożoną przez Automobilklub Ziemi Kłodzkiej.
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące oferty w Biurze Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej pok. 9 lub tel. 74 8117722.

TREŚĆ OFERTY- do pobrania

(cz)Ogłoszenie o naborze

(cz)

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Formularz zgłoszenia oraz ogłoszenie o naborze

(cz)ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU!

(cz)

ZARZĄDZENIE NR 335/12 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 29 LUTEGO 2012 r. W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2012 r. W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA - - - - > tutaj


(cz)

Burmistrz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012r.  

Szczegółowe informacje o konkursie - tutaj

Skład komisji - tutaj

Wzór oferty - do pobrania

(cz)ROZSTRZYGNIĘCIE - KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA

(cz)

Zarządzenie nr 313/12 Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publicznego w 2012 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji --> TUTAJ

(cz)ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU 2012

(cz)

Zarządzenie Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie wyniku naboru wniosków o udzielenie z budżetu Gminy dotacji na realizację zadań w zakresie sportu w 2012 r.

 ZARZĄDZANIE

(cz)ROZSTRZYGNIĘCIE KONRSU FERIE 2012

(cz)Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży "Konkurs Ferie 2012" TUTAJ
(cz)Ogłoszenie o naborze do komisji

(cz)

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZGŁOSZENIE-FORMULARZ

Ogłoszenie o naborze


(cz)Burmistrz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012r.  
Szczegółowe informacje o konkursie:
Skład komisji - tutaj

(cz)

Burmistrz Stronia Śląskiego przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2010, Nr 234, poz. 1536) złożoną przez Stowarzyszenie Pożytku Publicznego "Kryształ Stronie".
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące oferty w Biurze Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej pok. 9 lub tel. 74 8117722.

TREŚĆ OFERT- do pobrania

(cz)ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI

(cz)

Burmistrz Stronia Śląskiego serdecznie zaprasza organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały „Program współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok.”

 

Konsultacje trwają od 7 listopada do 21 listopada 2011 r.

Wypełniony formularz z uwagami do projektu programu współpracy na 2012 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2011 r. na adres poczty elektronicznej strategia@stronie.pl, faks nr 74 811 77 32 lub tradycyjnie Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie z dopiskiem „Program współpracy 2012”

- pobierz projekt uchwały


(cz)Nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Stronie Śląskie dotacji dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Stronie Śląskie, na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2012r.

Osobą upoważnioną do kontaktu z wnioskodawcami jest:
Alicja Kuklis, tel. 74 811 77 22,
e-mail:
strategia@stronie.pl.

Zarządzenie Burmistrza w sprawie naboru wniosków.

(cz)

 

- Informacje

(cz)NEWSLETTER CENTRÓW WSPARCIA NGO NA DOLNYM ŚLĄSKU

(cz)W załączeniu przedstawiamy Państwu kolejny numer Newslettera Centrów Wsparcia NGO na Dolnym Śląsku. Zawiera on ważne dla III sektora informacje, a także szkolenia i warsztaty z których mogą skorzystać organizacje pozarządowe. Więcej informacji o projekcie i Centrach Wsparcia NGO znajdziecie Państwo się na stronie www.dolnyslask.ngo.pl , www.rcwip.pl oraz www.dfop.org.pl   

(cz)

Burmistrz Stronia Śląskiego wydał zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA:

http://bip.stronie.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=491&idmp=31&r=r


(cz)

Burmistrz Stronia Śląskiego wydał zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA:

http://bip.stronie.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=487&idmp=35&r=r

(cz)Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r.

(cz)

Burmistrza Stronia Śląskiego wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.   

TREŚĆ ZARZĄDZENIA, WZÓR OFERTY I SKŁAD KOMISJI NA:

http://bip.stronie.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=470&idmp=31&r=r

 

(cz)Ogłoszenie konkurs ofert na realizację zadań publicznych - organizacja ferr zimowych w 2011

(cz)vuyfykdcyuk
(cz)OTWARTY KONKURS NA DOFINANSOWANIE W 2011R. ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWIJANIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY

(cz)II etap otwartego konkursu na dofinansowanie w 2011 r. zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” INFORMACJA - kliknij link
(cz)PRZYDATNE INFORMACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

(cz)

 

PRZYDATNE INFORMACJE


Stránka věnována spolupráci obce Stronie Śląskie s nevládními organizacemi, obsahuje zásady spolupráce, obdržování a vyúčtování dotací, nejdůležitější právní akty a vzory platných žádostí a formulářů, a také databázi nevládních organizací působících na území naší obce.


Paweł Dywański
(cz)PRZYDATNE ADRESY DLA NGO`S

(cz)

Przedstawiamy Państwu przydatne adresy dla Organizacji Pozarządowych:

ZESTAWIENIE ADRESÓW

(cz)KONSULTACJE SPOŁECZNE.

(cz)

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie określenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Informacja o konsultacjach  
(cz) Konsultacje Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z NGO

(cz)

 Burmistrz Gminy Stronie Śląskie zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
Konsultacje będą trwały do 22  października 2010r.

http://bip.stronie.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=407&idmp=14&r=r

(cz)NABÓR

(cz)

FORMULARZ

 WIĘCEJ INFORMACJI

(cz)Bezpłatny cykl szkoleniowy dla dolnośląskich organizacji- rekrutacja rozpoczęta!

(cz)

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych serdecznie zaprasza  na Cykl  szkoleniowy adresowany do dolnośląskich organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje)  zainteresowanych rozwojem własnej organizacji poprzez prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego. Szczególnie zapraszamy organizacje zajmujące się turystyką, edukacją, sportem,  kulturą i zdrowiem zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnej, działalnością odpłatną pożytku publicznego oraz działalnością gospodarczą.

Informacja o szkoleniach 

Informacja o szkoleniach

Ankieta cz.1

Ankieta cz. 2

Ankieta cz. 3 

(cz)Wzory wniosków i akty prawne

(cz)

Poniżej mogą Państwo pobrać wzory ofert na realizację zadań publicznych, wzór sprawozdania oraz ramowy wzór umowy, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2007 roku (Dz.U. Nr 264, poz. 2207):

  • Wzór wniosku złożenia oferty;
  • Wzór umowy;
  • Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego
Bogdan Birówka
Pliki do pobrania:
1. Ankieta zgłoszeniowa (36.352 KB)
(cz)SAiIS

(cz)

Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim działa od 2003 roku,

 

 

 

Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim działa od 2003 roku, początkowo pod nazwą Gminne Stowarzyszenie Poszukujących Pracy, jednak ze względu na ciągłe poszerzanie działalności na wiosnę 2009 roku zmieniliśmy nazwę na bardziej odpowiadające zakresowi działania stowarzyszenia.

Osoby prowadzące stowarzyszenie od kilku lat pozostają te same:

 

 IRENA FOREMNIK – Prezes Zarządu

 WIESŁAW  RYCZEK – Wiceprezes Zarządu

ARKADIUSZ  JASIK – Skarbnik

JERZY WĘGRZYN - Członek Zarządu

 

Zadania, którymi zajmuje się stowarzyszenie;

·      Przeciwdziałanie bezrobociu – oferty pracy, doskonalenie kwalifikacji

·      Pomoc żywnościowa – z banku żywności, zbiórki żywności (pomocą objętych ok. 400 osób)

·      Praca z dziećmi i młodzieżą – prowadzenie świetlic środowiskowych

·      Realizacja projektów – organizacja imprez sportowych i kulturalnych

·      Pośredniczymy w zawieraniu umów na grupowe ubezpieczenie na życie

·      Wszelka inna pomoc mieszkańcom gminy – pisanie pism urzędowych, CV.

 

MACIE PAŃSTWO PROBLEMY – ZWRACAJCIE SIĘ DO BIURA STOWARZYSZENIA (Stronie śl. Ul. Kościuszki 25/1A) LUB BEZPOŚREDNIO DO CZŁONKÓW ZARZĄDU – BYĆ MOŻE POTRAFIMY WAM POMÓC

 

Ze względu na wielość zagadnień, którymi się zajmujemy postaramy się informować Państwa, co miesiąc o naszej działalności.  

 

(cz)Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r.

(cz)

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA:  

http://bip.stronie.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=313&idmp=31&r=r


Počítadlo přístupů: 2327258 Projektowanie stron www Go3.pl
Projekt spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Programu INTERREG III A Česko-Polsko