BIP mapa servisumapa servisu Dnes je:
, hodina:
, svátek má: Sławy, Sławosza, Żelisławy
(cz)Rada Miejska

(cz)

Ryszard Suliński - Przewodniczący Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:

  1. Stanisław Dobrowolski
  2. Monika Snopkowska.

Składy stałych Komisji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim przedstawiają się następująco:

 

Komisja Rewizyjna:

1) Ryszard Wiktor — Przewodniczący

2) Jerzy Węgrzyn

3) Zofia Sadowska

4) Jan Florowski

5) Dariusz Gulij

 

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Pomocy Socjalnej:

1) Wiesława Czerwińska — Przewodnicząca

2) Filip Bułaciński

3) Piotr Podłowski

4) Jan Florowski

5) Ryszard Wiktor

6) Zofia Sadowska

 

Komisja Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Gminnego:

1) Natalia Bogusz — Przewodnicząca

2) Roman Linde

3) Monika Snopkowska

4) Stanisłwaw Dobrowolski

5) Piotr Podłowski

6) Maria Bulka

 

Komisja Planowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Przyrody, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej:

1) Zbigniew Frodyma — Przewodniczący

2) Jerzy Węgrzyn

3) Wiesława Czerwińska

4) Monika Snopkowska

5) Stanisław Dobrowolski

6) Dariusz Gulij

 

Komisja Przemysłu, Handlu, Usług, Gospodarki Rolnej i Leśnictwa:

1) Roman Linde — Przewodniczący

2) Maria Bulka

3) Zbigniew Frodyma

4) Natalia Bogusz

5) Filip Bułaciński

 
Paweł Dywański
(cz)Kodeks Etyczny Radnego Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim

(cz)

Poniższy Kodeks Etyczny stanowi wzór postepowania i zachowań Radnego Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, który w swojej służbie publicznej pełnionej na rzecz społeczności lokalnej kieruje się normami obowiązującego prawa, zasadami moralnymi oraz najwyższą troską o dobro Gminy. 

KODEKS ETYCZNY

Počítadlo přístupů: 2412686 Projektowanie stron www Go3.pl
Projekt spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Programu INTERREG III A Česko-Polsko