BIP Service MapService Map Today is:
, Time:
, Name-day: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
(en)UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ DOTYCZĄCE UDZIELANIA STYPENDIÓW

(en)

1.Uchwała Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla uczniów i studentów.

2.Uchwała Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.

Number of visits: 2405051 Projektowanie stron www Go3.pl
Project co-financed with the means of the European Fund for Regional Development within the Project INTERREG III A Czech Republic - Poland