BIP Service MapService Map Today is:
, Time:
, Name-day: Sławy, Sławosza, Żelisławy

(en)

W 2009r. Urząd Miejski w Stroniu Śląskim przystąpił do  projektu pt. "Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie."

Projekt był realizowany w odpowiedzi na wygrany konkurs nr 3/POKL/5.2.1/2008 ogłoszony przez MSWiA: Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 marca 2009. Projekt realizowany przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie w partnerstwie z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim, oraz Umbrella Consulting Sp.z o.o. i Umbrella Stowarzyszenie Konsultantów.

Zapraszamy na stronę www projektu gdzie zaprezentowano zmiany w stylu zarządzania i kulturze organizacyjnej administracji publicznej na przykładzie ok. 30 urzędów uczestniczących w projekcie. Znajdą tam Państwo informacje dotyczące przeprowadzonych samoocen CAF, satysfakcji klientów i pracowników, benchmarkingu oraz zaprezentowano dobre praktyki i korzyści z doskonalenia zarządzania.

Wdrażane w ramach projektu zmiany w urzędach są zgodne z zasadami proponowanymi przez europejskie modele CAF i EFQM – umożliwiającymi trwałą zmianę w sposobie działania urzędów oraz wzmocnienie orientacji kadry kierowniczej i pracowników na wypełnianie służebnej roli administracji publicznej.
Number of visits: 2412734 Projektowanie stron www Go3.pl
Project co-financed with the means of the European Fund for Regional Development within the Project INTERREG III A Czech Republic - Poland