BIP Service MapService Map Today is:
, Time:
, Name-day: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
(en)Dane statystyczne

(en)
Rok
2001
2002
2003
2004
Liczba mieszkańców Gminy
7990
7966
7902
7821
Powierzchnia
Gminy (ha)
14.642
14.642
14.642
14.642

Lasów

11.312
11.316
11.259
11.273
Użytków rolnych
Gruntów ornych
Sadów
Łąk
Pastwisk
Pozostałe

741
2
423
1.591
573

741
2
424
1.586
573

743
2
423
1.589
626

743
2
421
1.586
617
Liczba szpitali i przychodni
1+2
1+2
1+2
1+2
Szkół podstawowych
1
1
1
1
Gimnazjów
1
1
1
1
Szkół ponadgimnazjalnych
1
1
1
1
Bogdan Birówka
Number of visits: 2405093 Projektowanie stron www Go3.pl
Project co-financed with the means of the European Fund for Regional Development within the Project INTERREG III A Czech Republic - Poland