BIP Service MapService Map Today is:
, Time:
, Name-day: Sławy, Sławosza, Żelisławy
(en)Urząd Miejski
(en)Kierownictwo Urzędu Miejskiego
(en)Kierownictwo Urzędu

(en)

Burmistrz Stronia Śląskiego

ZBIGNIEW ŁOPUSIEWICZ
Tel. 074/ 811 77 22; pok. nr 20
burmistrz@stronie.pl

Sekretarz

DARIUSZ CHROMIEC
Tel. 074/ 811 77 13; pok. nr 19
sekretarz@stronie.pl

Skarbnik

CZESŁAWA MICHORCZYK
Tel. 074/ 811 77 16; pok. nr 27
skarbnik@stronie.pl

Alicja Kuklis
(en)Referaty i stanowiska
(en)Kierownictwo i Referaty

(en)Strona w budowie
Marek Stocki
(en)Kontakt

(en)W budowie
Bogdan Birówka
Number of visits: 2412809 Projektowanie stron www Go3.pl
Project co-financed with the means of the European Fund for Regional Development within the Project INTERREG III A Czech Republic - Poland