BIP Service MapService Map Today is:
, Time:
, Name-day: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
(en)Witamy na stronach Przedszkola

(en)PRZEDSZKOLE MIEJSKIEW STRONIU ŚLĄSKIMim. JANA PAWŁA II  KONTAKT:Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskimul. Nadbrzeżna 57-550 Stronie Śląskietel. 074 8fax. 074
(en)KADRA PEDAGOGICZNA

(en)W przedszkolu zatrudnionych jest 15 osób. Kadrę pedagogiczną stanowi dyrektor,
oraz ośmiu nauczycieli.
Kadra pedagogiczna posiada wysokie
kwalifikacje zawodowe.
  Dyrektor:

mgr Elżbieta Janota

 Nauczyciele:
 • mgr Celina Chęć - Drańczuk
 • Wanda Grutkowska
 • Iwona Nycek
 • mgr Elżbieta Słowińska
 • mgr Magdalena Wierzbicka
 • mgr Małgorzata Wontor
 • mgr Małgorzata Zdanewicz
 • mgr Jarosław Grzybowski (katecheta).
 PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO- OBSŁUGOWI 
 • Danuta Bojda  - główna księgowa
 • Marzena Szulc – intendentka- opiekunka
 • Irena Kapusta  - kucharka
 • Joanna Jancon – woźna oddziałowa
(en)MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA

(en)
 • Odpowiednia baza lokalowa
 • Dobrze wyposażona baza dydaktyczna
 • Przedszkole uwzględnia potrzeby dzieci, rodziców i środowiska lokalnego
 • Przedszkole promuje swoje działania w środowisku, wychodzi naprzeciw potrzebom środowiska
 • Wykorzystanie metod sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi wychowanków
 • Wspieranie uzdolnień dzieci- społecznie prowadzone zajęcia dodatkowe
 • Dążenie do zdobycia certyfikatu „Przedszkole Promujące Zdrowie”
 • Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • Organizowanie imprez i występów dla środowiska
 • Przyjazna atmosfera oraz dbałość o bezpieczeństwo dzieci przez cały personel.
Number of visits: 2405148 Projektowanie stron www Go3.pl
Project co-financed with the means of the European Fund for Regional Development within the Project INTERREG III A Czech Republic - Poland