BIP mapa serwisumapa serwisu Dziś jest:
, godzina:
, imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja
2007-03-01 13:01:21
Przedszkole Promujące Zdrowie

Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim im Jana Pawła II zostało odznaczone certyfikatem  „Przedszkola Promującego Zdrowie” i przystąpiło do Ogólnopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 

Odbiór certyfikatu odbył  się w Oleśnicy w dniu 17.11.2006. Dokument odebrały dyr. Elżbieta Janota i koordynator projektu Celina Chęś – Drańczuk.  

Realizacja projektu "Przedszkola  Promującego Zdrowie"
w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim 

Zdrowie jest nieodłącznym warunkiem osiągnięć szkolnych, dobrej jakości życia ludzi i efektów ekonomicznych, a edukacja zdrowotna jest podstawowym prawem każdego człowieka. Promocja zdrowia to jedno z zadań przedszkola, dlatego postanowiliśmy włączyć się w realizację europejskiego projektu: „Przedszkole  Promujące Zdrowie".

Przekazując dzieciom wiedzę o zdrowiu, kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, możemy ułatwić im zdrowy styl życia i pracy a tym samym poprawić zdrowie społeczeństwa.

Zakres prezentowanej w nim wiedzy dostosowany jest do możliwości intelektualnych dzieci  i wzrasta sukcesywnie w miarę rozwoju dziecka, a treści realizowane są metodami aktywnymi, interaktywnymi z udziałem dzieci, rodziców i zapraszanych gości.

Przedszkola realizujące program „Przedszkola Promującego  Zdrowie” kładą akcent na podnoszenie poziomu zdrowia i promowanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach wybranych i przyjętych przez społeczność przedszkolną  jako zadania priorytetowe. Przedszkole  Promujące Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności przedszkolnej pracownicy i dzieci :• podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie • uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko i zachęcają rodziców do podjęcia podobnych starań.  

Przyjęte przez nas cele to:

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej

• zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie dzieciom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów

• umożliwianie dzieciom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości

• zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska fizycznego, pracy i nauki.

• wyposażanie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego.

• włączenie do działań przedszkola - służby zdrowia. 

Licznik odwiedzin: 2307935 Projektowanie stron www Go3.pl
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu INTERREG III A Czechy-Polska