BIP mapa serwisumapa serwisu Dziś jest:
, godzina:
, imieniny: Anieli, Kasrota, Soni
TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

Gmina Stronie Śląskie na mocy zawartej w dniu 23 grudnia 1997 roku umowy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Bankiem Światowym przystąpiła do Projektu Likwidacji Skutków Powodzi ze szczególnym zwróceniem uwagi na program pt. Prewencja i Ograniczenie Zagrożenia Powodziowego". Efektem tej decyzji jest opracowany w 2001 roku przy pomocy konsultantów Biura Koordynacji Projektu Banku Światowego we Wrocławiu Lokalny Plan Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Gminy Stronie Śląskie. W planie przedstawiono zgodne z wymogami Banku Światowego, adekwatne do dysponowanego potencjału priorytety i zadania. Jednym z przyjętych i zrealizowanych zdań w ramach celu operacyjnego pt. Powiadamianie o zagrożeniu był "zakup sprzętu do prowadzenia monitoringu zagrożenia powodziowego oraz zintegrowanego powiadamiania wraz z uruchomieniem".
Należy tutaj dodać, że system monitoringu wizyjnego na terenie miasta Stronie Śląskie (8 kamer obrotowych) oprócz funkcji przeciwpowodziowej pełni również rolę skutecznego systemu powiadamiania w sytuacjach zagrożenia (minimalizacja przyczyn i skutków lokalnych zagrożeń) oraz wpływa na poprawę bezpieczeństwa publicznego naszych mieszkańców.

Paweł Dywański
Licznik odwiedzin: 2355008 Projektowanie stron www Go3.pl
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu INTERREG III A Czechy-Polska