BIP mapa serwisumapa serwisu Dziś jest:
, godzina:
, imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada

Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej miasta i gminy Stronie Śląskie. Jednocześnie informuję, że ankieta ta jest anonimowa a wyniki tej ankiety posłużą jedynie do napisania mojej pracy magisterskiej.

 

Z góry bardzo dziękuję za udział w badaniu.

 

Agnieszka Cieślak

ANKIETA

1. Płeć

mężczyzna
kobieta

2. Wiek

poniżej 20 lat
31 - 40 lat
41 - 50 lat
powyżej 50 lat
21 – 30 lat

3. Status zawodowy

student/uczeń
pracujący/ca
bezrobotny

4. Miejsce zamieszkania

Gmina Stronie Śląskie
poza Gminą Stronie Śląskie

5. Czy lubi Pan/i Gminę Stronie Śląskie?

nie wiem
tak
nie

6. Jeśli jest Pan/i mieszkańcem Gminy Stronie Śląskie to ja długo tu Pan/i mieszka?

poniżej 2 lat
2 - 5 lat
5 - 10 lat
powyżej 10 lat

7. Czy w przyszłości chciałby Pan/ chciałaby Pani wyprowadzić się z Gminy Stronie Śląskie? Osoby spoza gminy proszę o odpowiedź na pytanie czy chciałby Pan/ chciałaby Pani zamieszkać w Gminie Stronie

nie wiem
nie
tak

8. Jak często przyjeżdża Pan/i do Gminy Stronie Śląskie jeśli jest Pan/i spoza Gminy Stronie Śląskie?

rzadziej niż raz w roku
kilka razy w roku
raz w roku
raz w miesiącu
raz w tygodniu
codziennie

9. Jeśli jest Pan/i spoza Gminy Stronie Śląskie to w jakim celu Pan/i przyjeżdża do Gminy Stronie Śląskie?

do szkoły
w celach zawodowych
aby skorzystać z handlu i usług
rekreacyja, turystyka, kultura
nie dotyczy

10.Co najbardziej doskwiera Panu/i w Gminie Stronie Śląskie?

kilka odpowiedzi

problemy mieszkaniowe
stan bezpieczeństwa
za mało miejsc do wypoczynku
za mało obiektów handlowych o usługowych
za mało miejsc pracy
połączenia komunikacyjne i innymi gminami
nic mi nie doskwiera

11 Czy Pana/Pani zdaniem Gmina Stronie Śląskie jest atrakcyjna turystycznie?

tak
nie
nie wiem

12. Jak ocenia Pan/i ofertę rekreacyjno- turystyczną Gminy Stronie Śląskie?

atrakcyjna
zadowalająca
niedostateczna
nie mam zdania

13. Czy czuje się Pan/i bezpiecznie na terenie Gminy Stronie Śląskie?

tak
nie
nie wiem

14. Czy formy promocji Gminy Stronie Śląskie jako gminy turystycznej są zdaniem Pana/Pani wystarczające?

tak
nie
nie wiem

15. Co Pana/Pani zdaniem powinno być wizytówką Gminy Stronie Śląskie?

kilka odpowiedzi

turystyka
przyroda
sport
kultura
możliwości inwestycyjne

16. Proszę o wybranie pięciu największych atutów Gminy Stronie Śląskie.

kilka odpowiedzi

położenie
segregacja śmieci
zwodociągowanie
telefonizacja
wyciągi narciarskie
rozbudowana kanalizacja
oczyszczalnia ścieków
nakłady na inwestycje oświatową
imprezy kulturalne
imprezy sportowe
działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
działalność Biblioteki
dostęp do komputerów i Internetu
działalność Ochotniczej Straży Pożarnej
lokalne zwyczaje i obrzędy
zabytki
atrakcyjność dla turystyki rowerowej i pieszej
dostęp do opieki medycznej

17. Jakie są słabe strony Gminy Stronie Śląskie?

niska estetyka gminy
mała integracja społeczna
zagrożenie powodziowe
brak stałych inicjatyw dla młodzieży
niewielka ilość przedsiębiorstw na terenie gminy
słabo rozwinięte usługi dla obsługi ruchu turystyc
niewystarczająca baza oświatowa
niewystarczająca baza sportowo- rekreacyjna
zły stan dróg lokalnych

18. Proszę zakreślenie najlepiej funkcjonujące w Gminie Stronie Śląskie usługi, instytucjie i infrastrukturę.

Stan dróg
Oczyszczanie gminy
Dostępność do ośrodka sportowo- rekreacyjnego
Dostęp do przedszkola
Pomoc dla działalności gospodarczej
Dostępność służby zdrowia
Praca policji
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej
Bezpieczeństwo publiczne
Zaopatrzenie w energię, gaz, wodę
Jakość pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Jakość kształcenia
Rozwój turystyki

19. Jakie powinny być kierunki rozwoju Gminy Stronie Śląskie?

rozwój infrastruktury technicznej
tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
promocja gminy na zewnątrz
usuwanie patologii społ. i poprawa bezpiecz.
tworzenie czystego środowiska w Gminie
dostosowanie kier. kształcenia do potrzeb rynku
zwiększenie nakładów na inwestycje w turystykę
rozbudowa usług gastronomiczno–noclegowych
poszukiwanie nowych gmin partnerskich
szersze wspieranie działań kulturalnych i promocji
poprawa infrastruktury drogowej

20. Jak ocenia Pani/i aktualne warunki życia w Gminie Stronie Śląskie?

bardzo dobre
dobre
raczej dobre
średnie
raczej złe
złe
bardzo złe

Licznik odwiedzin: 2362337 Projektowanie stron www Go3.pl
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu INTERREG III A Czechy-Polska