BIP mapa serwisumapa serwisu Dziś jest:
, godzina:
, imieniny: Anieli, Kasrota, Soni
Urząd Miejski struktura
Kierownictwo UM

Burmistrz Stronia Śląskiego

ZBIGNIEW ŁOPUSIEWICZ
Tel. 074/ 811 77 12; pok. nr 20
burmistrz@stronie.pl

Zastępca Burmistrza

DARIUSZ CHROMIEC
Tel. 074/ 811 77 13; pok. nr 19
wiceburmistrz@stronie.pl

Sekretarz Gminy

TOMASZ OLSZEWSKI
Tel. 074/ 811 77 51; pok. nr 25
sekretarz@stronie.pl

Skarbnik

GRAŻYNA KONOPKA
Tel. 074/ 811 77 16; pok. nr 27
skarbnik@stronie.pl

Alicja Kuklis
Referaty i stanowiska

Wykaz referatów, biur i stanowisk w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

BUDYNEK PRZY ULICY KOŚCIUSZKI NR 55

Biuro Obsługi Klienta
(pokój nr 15)

Jadwiga Mościszko - Inspektor ds. Obsługi Klienta i Kadr
tel. (074) 811 77 11, 811 77 00
punkt.infor@stronie.pl
gmina@stronie.pl

Biuro Obsługi Rady Miejskiej
(pokój nr 17)

Janina Suchodolska- Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej
tel. (074) 811 77 12
rada.miejska@stronie.pl

Biuro Informatyka
(pokój nr 14)

Marek Stocki - Informatyk
tel. (074) 811 77 35
informatyk@stronie.pl

Główny Księgowy
(pokój nr 26)

Wioletta Drangowska
tel. (074) 811 77 25
gl.ksiegowy@stronie.pl

Referat Księgowości
(pokój nr 4)

1.Elżbieta Biegańska - Inspektor ds. Płac
tel. (074) 811 77 23
finanse@stronie.pl

2.Karin Knop – Inspektor d/s Rozliczeń i Podatku VAT
tel. (074) 811 77 24
vat@stronie.pl

Referat Finansów i Podatków
(pokój nr 5)

1.Andrzej Konarski - Kierownik Referatu Finansów i Podatków 
tel. (074) 811 77 27
podatki@stronie.pl

2.Elżbieta Rogowska - Inspektor ds. Windykacji, Podatków i Opłat Lokalnych
tel. (074) 811 77 26
windykacja@stronie.pl

3.Dorota Mach – Inspektor ds. Windykacji, Podatków i Opłat Lokalnych
tel.(074) 811 77 45
d.walo@stronie.pl

Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Dowodów osobistych
(pokój nr 9)

Edyta Szkudlarek – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. (074) 811 77 31
usc@stronie.pl

Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
(pokój nr 8)


1.Lech Sadowski - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
tel. (074) 811 77 14
gosp.przestrz@stronie.pl

2.Joachim Cop - Inspektor ds. Inwestycji
tel. (074) 811 77 19
inwestycje@stronie.pl

3.Lech Kawecki - Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. (074) 811 77 20
ochr.srodow@stronie.pl

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
(pokój nr 12)

1.Urszula Czyżewska - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
tel. (074) 811 77 15
nieruchomosci@stronie.pl

2.Halina Czerhoniak - Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
tel. (074) 811 77 21
dzierzawy@stronie.pl

3. Józef Kałużny - Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
tel. (074) 811 77 41
gosp.mieszkaniowa@stronie.pl

Biuro Zarządzania Kryzysowego
(pokój nr 2)

Agata Snopkowska - Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Ewidencji Ludności
tel. (074) 811 77 29
zarz.kryzys@stronie.pl

Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej
(pokój nr 11)

Anna Sporek - Inspektor ds. Działalności Gospodarczej i Promocji Gminy
tel. (074) 811 77 17
promocja@stronie.pl

Monika Ciesłowska - Referent ds. Strategii i Rozwoju Gminy
tel. (074) 811 77 22
strategia@stronie.pl

Biuro Doradztwa Prawnego
(pokój nr 14)

Tomasz Mazurek - Doradca Prawny Burmistrza
tel. (074) 811 77 30
prawnik@stronie.pl

Biuro Przewodniczącego Rady Miejskiej
(pokój nr 28)

Ryszard Suliński - Przewodniczący Rady Miejskiej
tel. (074) 811 77 12
rada.miejska@stronie.pl

Sala Konferencyjna
(pokój nr 17)

Sala Ślubów
(pokój nr 24)

Punkt Kasowy
(pokój nr 3)
Prowadzony przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział w Stroniu Śląskim
tel. (074) 811 77 28

 

Straż Miejska w Stroniu Śląskim
BUDYNEK PRZY UL. MICKIEWICZA NR 2

tel. (074) 811 77 57
(074) 814 31 89
0 600 016 417
straznicy@stronie.pl

Jacek Zegarowicz – Komendant Straży Miejskiej

Łukasz Wójcik – młodszy inspektor

Bernard Bernecki – młodszy strażnik

 

Gminne Centrum Informacji
BUDYNEK PRZY UL. KOŚCIUSZKI 32
Tel. 074-81-41-121
gci@stronie.pl

Marek Stocki
Kontakt

Gmina Stronie Śląskie
57-550 Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
tel. (074) 811-77-11
fax. (074) 811-77-32
e-mail: gmina@stronie.pl

 
Konto bankowe
PBS w Strzelinie o/Stronie Śląskie
86 9588 0004 0000 1850 2000 0010
Bogdan Birówka
Licznik odwiedzin: 2354986 Projektowanie stron www Go3.pl
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu INTERREG III A Czechy-Polska