BIP mapa serwisumapa serwisu Dziś jest:
, godzina:
, imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada
Organizacje pozarządowe
I Edycja Plebiscytu „zDolne NGO”

I Edycja Plebiscytu „zDolne NGO” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłoszona! Głównymi celami Plebiscytu „zDolne NGO” jest uhonorowanie najbardziej profesjonalnych dolnośląskich ngo, wzmacnianie wizerunku regionalnych organizacji pozarządowych oraz promowanie dobrych praktyk. Zachęcamy do udziału w plebiscycie!

Więcej informacji -->tutaj

Oferta realizacji zadania publicznego: Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski Sienna 2012

Burmistrz Stronia Śląskiego przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2010, Nr 234, poz. 1536) złożoną przez Automobilklub Ziemi Kłodzkiej.
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące oferty w Biurze Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej pok. 11 lub tel. 74 8117722.

TREŚĆ OFERTY- do pobrania

Ogłoszenie o naborze

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Formularz zgłoszenia oraz ogłoszenie o naborze

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU!

ZARZĄDZENIE NR 335/12 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 29 LUTEGO 2012 r. W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2012 r. W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA - - - - > tutaj

KONURS

Burmistrz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012r.  

Szczegółowe informacje o konkursie - tutaj

Skład komisji - tutaj

Wzór oferty - do pobrania

ROZSTRZYGNIĘCIE - KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA

Zarządzenie nr 313/12 Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publicznego w 2012 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji --> TUTAJ

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU 2012

Zarządzenie Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie wyniku naboru wniosków o udzielenie z budżetu Gminy dotacji na realizację zadań w zakresie sportu w 2012 r.

 ZARZĄDZANIE

ROZSTRZYGNIĘCIE KONRSU FERIE 2012

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży "Konkurs Ferie 2012" TUTAJ
Ogłoszenie o naborze do komisji

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZGŁOSZENIE-FORMULARZ

Ogłoszenie o naborze


Burmistrz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012r.  

Szczegółowe informacje o konkursie - tutaj

Skład komisji - tutaj

Wzór oferty - do pobrania

Oferta realizacji zadania publicznego: Remont budynku zaplecza boiska sportowego w Stroniu Śląskim.

Burmistrz Stronia Śląskiego przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2010, Nr 234, poz. 1536) złożoną przez Stowarzyszenie Pożytku Publicznego "Kryształ Stronie".
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące oferty w Biurze Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej pok. 9 lub tel. 74 8117722.

TREŚĆ OFERTY- do pobrania

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI

Burmistrz Stronia Śląskiego serdecznie zaprasza organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały „Program współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok.”

 

Konsultacje trwają od 7 listopada do 21 listopada 2011 r.

Wypełniony formularz z uwagami do projektu programu współpracy na 2012 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2011 r. na adres poczty elektronicznej strategia@stronie.pl, faks nr 74 811 77 32 lub tradycyjnie Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie z dopiskiem „Program współpracy 2012”

- pobierz projekt uchwały

- formularz zgłaszania opinii


Nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Stronie Śląskie dotacji dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Stronie Śląskie, na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Stronie Śląskie w 2012r.


Osobą upoważnioną do kontaktu z wnioskodawcami jest:
Alicja Kuklis, tel. 74 811 77 22,
e-mail:
strategia@stronie.pl.

 

 - Zarządzenie Burmistrza w sprawie naboru wniosków.

- Wzór wniosku.


 Poniżej znajda Państwo przydatne informacje dotyczące rozliczenia dotacji oraz wzór sprawozdania.

- Przydatne informacje

- Wzór sprawozdania do pobrania

NEWSLETTER CENTRÓW WSPARCIA NGO NA DOLNYM ŚLĄSKU

W załączeniu przedstawiamy Państwu kolejny numer Newslettera Centrów Wsparcia NGO na Dolnym Śląsku. Zawiera on ważne dla III sektora informacje, a także szkolenia i warsztaty z których mogą skorzystać organizacje pozarządowe. Więcej informacji o projekcie i Centrach Wsparcia NGO znajdziecie Państwo się na stronie www.dolnyslask.ngo.pl , www.rcwip.pl oraz www.dfop.org.pl   

KOMUNIKAT - kliknij tutaj

KONKURSY - kliknij tutaj

NEWSLETTER -kliknij tutaj

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r.

Burmistrz Stronia Śląskiego wydał zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA:

http://bip.stronie.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=491&idmp=31&r=r

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na organizację ferii zimowych w 2011 r.

Burmistrz Stronia Śląskiego wydał zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA:

http://bip.stronie.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=487&idmp=35&r=r

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r.

Burmistrza Stronia Śląskiego wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.   

TREŚĆ ZARZĄDZENIA, WZÓR OFERTY I SKŁAD KOMISJI NA:

http://bip.stronie.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=470&idmp=31&r=r

 

Konkurs ofert na organizację ferii zimowych w 2011 r.

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2011 r.

TREŚĆ OGŁOSZENIA ORAZ SKŁAD KOMISJI NA:

 http://bip.stronie.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=460&idmp=35&r=r

 

 

OTWARTY KONKURS NA DOFINANSOWANIE W 2011R. ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWIJANIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY

II etap otwartego konkursu na dofinansowanie w 2011 r. zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

 INFORMACJA - kliknij link

PRZYDATNE INFORMACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

PRZYDATNE INFORMACJE


Strona poświęcona współpracy Gminy Stronie Śląskie z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, zawierająca: zasady współpracy, otrzymywania i rozliczania dotacji, najważniejsze akty prawne i wzory obowiązujących wniosków i druków, a także bazę organizacji pozarządowych działających na terenie Naszej Gminy.

W celu zamieszczenia organizacji pozarządowej w Bazie Danych NGO należy wypełnić ankietę i dostarczyć ją drogą tradycyjną lub e-mail`em.

 

Baza NGO

 

 

 

Zgłoś organizację pozarządową do Banku NGO

 

KONTAKT

Alicja Kuklis
Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Tel. 074/811-77-22
e-mail:
strategia@stronie.pl, a.kuklis@stronie.pl

...........................................................................................

Z przyjemnością informujemy, że FLMŚ otworzył Punkt Konsultacyjno – Doradczych im. Marianny Orańskiej dla organizacji pozarządowych powiatu kłodzkiego!
Przyjdź, zadzwoń lub napisz maila !!!!
Bystrzyca Kłodzka, Pl. Wolności 16
tel. (74) 8 110 568
e-mail via web: http://www.flms.pl/pl/kontakt
 

.................................................................................................

Paweł Dywański
PRZYDATNE ADRESY DLA NGO`S

Przedstawiamy Państwu przydatne adresy dla Organizacji Pozarządowych:

ZESTAWIENIE ADRESÓW

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie określenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Stronie Śląskie.


INFORMACJA O KONSULTACJACH

 

 

 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM z dnia 29 grudnia 2010 r.w sprawie określenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Stronie Śląskie.

 

UCHWAŁA

 

 

 

WNIOSEK o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stronie Śląskie na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu.

WNIOSEK 

 

ROZLICZENIE DOTACJI UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

ROZLICZENIE
 

 

Konsultacje Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z NGO

 UWAGA - ZMIANA TERMINU KONSULTACJI !!!


    Burmistrz Gminy Stronie Śląskie zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
    Konsultacje będą trwały do 5  listopada 2010r.
Zapraszamy na pierwsze konsultacje 27 października 2010r o godzinie 15:00 - sala 24.


http://bip.stronie.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=407&idmp=14&r=r

NABÓR

Informacje ogólne:Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi tworzy „bazę kandydatów na członków komisji konkursowych” na podstawie zgłoszeń osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy,  które są zainteresowane udziałem w komisjach konkursowych w  latach  2012 i 2013 w ogłaszanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Komisje konkursowe co do zasady pracować będą w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego. W wyjątkowych sytuacjach komisje mogą działać po godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego.

FORMULARZ

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

Bezpłatny cykl szkoleniowy dla dolnośląskich organizacji- rekrutacja rozpoczęta!

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych serdecznie zaprasza  na Cykl  szkoleniowy adresowany do dolnośląskich organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje)  zainteresowanych rozwojem własnej organizacji poprzez prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego. Szczególnie zapraszamy organizacje zajmujące się turystyką, edukacją, sportem,  kulturą i zdrowiem zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnej, działalnością odpłatną pożytku publicznego oraz działalnością gospodarczą.

Informacja o szkoleniach 

Informacja o szkoleniach

Ankieta cz.1

Ankieta cz. 2

Ankieta cz. 3 

Wzory wniosków i akty prawne

Poniżej mogą Państwo pobrać wzory ofert na realizację zadań publicznych, wzór sprawozdania oraz ramowy wzór umowy, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2007 roku (Dz.U. Nr 264, poz. 2207):

Bogdan Birówka
Pliki do pobrania:
1. Ankieta zgłoszeniowa (36.352 KB)
SAiIS

Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim działa od 2003 roku, początkowo pod nazwą Gminne Stowarzyszenie Poszukujących Pracy, jednak ze względu na ciągłe poszerzanie działalności na wiosnę 2009 roku zmieniliśmy nazwę na bardziej odpowiadającą zakresowi działania stowarzyszenia.
Osoby prowadzące stowarzyszenie od kilku lat pozostają te same:
Irena Foremnik - Prezes Zarządu
Wiesław Ryczek - Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Jasik - Skarbnik
Jerzy Wegrzyn - Członek Zarządu

Zadania, którymi zajmuje się stowarzyszenie:

  • Przeciwdziałanie bezrobociu - oferty pracy, doskonalenie kwalifikacji;
  • pomoc żywnościowa - z Banku Żywności, zbiórki żywnosci (pomocą objetycz jest ok. 400 osób)
  • praca z dziećmi i młodzieżą - prowadzenie świetlic środowiskowych;
  • realizacja projektów - organizacja imprez sportowych i kulturalnuch
  • pośredniczymy w zawieraniu umów na grupowe ubezpieczenie na życie;
  • wszelka inna pomoc mieszkańcom gminy - pisanie pism urzędowych, CV.

MACIE PAŃSTWO PROBLEMY - ZWRACAJCIE SIĘ DO NAS
BIURO STOWARZYSZENIA
UL. KOSCIUSZKI 25/1A
STRONIE ŚLĄSKIE
Lub bezposrednio do członków zarządu
BYĆ MOZE POTRAFIMY WAM POMÓC
   

Ze względu na wielość zagadnień, którymi sie zajmujemy postaramy sie informować Państwa, co miesiac o Naszej działalności.  

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r.

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA:  

http://bip.stronie.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=313&idmp=31&r=r


Licznik odwiedzin: 2362344 Projektowanie stron www Go3.pl
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu INTERREG III A Czechy-Polska